Home » The Air Cage by Per Wästberg
The Air Cage Per Wästberg

The Air Cage

Per Wästberg

Published
ISBN : 9780285620810
377 pages
Enter the sum

 About the Book 

FÖLJESEDEL (eller Resuméav en följetong) Detta har hänt och är inte nödvändigt att veta : Jan Backman, ibland kallad JB, för vars bakgrund, uppväxt, karaktär och nuvarande sysslor tidigare har redogjorts, älskar sin halvsyster Gertrud. Deras far,MoreFÖLJESEDEL (eller Resuméav en följetong) Detta har hänt och är inte nödvändigt att veta : Jan Backman, ibland kallad JB, för vars bakgrund, uppväxt, karaktär och nuvarande sysslor tidigare har redogjorts, älskar sin halvsyster Gertrud. Deras far, envoye A 0 Backman, är affärsman i Brasilien och har överlåtit sitt sommarhus Vatten-slottet på barnen. Syskonen är i trettioårsåldern, Jan förste trafikledare på Arlanda, Gertrud forskningsassistent på Veten-skapsakademien. Deras närmaste vän, Sten Tidström, har läm-nat sin ljuskopieringsanstalt och anslutit sig till ett skolkollektiv i Botswana. En avlägsen bekant från syskonens gemensamma barndom dyker upp och hotar att avslöja deras olagliga förhållande som har hållits hemligt. JB ger lift från Arlanda åt en främmande kvinna, Jenny Jeger, anställd vid Naturvårdsverket. Han skils från henne i en port vid Nybrokajen, varvid han med händer-na stryker över hennes hår och skuldror. Han förmår därefter inte glömma henne, men ringer henne förgäves. Gertrud och Jan är varandra så nära att de inte är helt åt-komliga för varandra. Gertrud ser en mosaikfågel lossna från sitt underlag och falla sönder i samma ögonblick den flyger i stället för att bara föreställa flykt. Jan tänker om henne : du är hälften av någon annan som kanske aldrig kommer. Ty allting handlar om människor som hittar och förlorar varandra. Det man beväpnar sig mot inträffar inte. Det som händer är någonting annat. Och den gången - som alltid - är hälsenan oskyddad.En klassisk prosa. Ett romanbygge av en kvalitet som är mycket sällsynt. Det finns ingenting i den svenska prosan idag som jag väntar mig mera av. --Sven Lindqvist i DN