Home » O opštim stvarima ili zoon politikoon by Karel Čapek
O opštim stvarima ili zoon politikoon Karel Čapek

O opštim stvarima ili zoon politikoon

Karel Čapek

Published 2002
ISBN :
171 pages
Enter the sum

 About the Book 

Nastali u izazovnoj posleratnoj deceniji između 1922. i 1932, u jednoj mladoj, nerazrađenoj demokratiji, s protokom godina sve više pod senkom navalentnog boljševičkog medveda sa Istoka i nihilističke nacističke pošasti sa Zapada, Čapekovi su esejiMoreNastali u izazovnoj posleratnoj deceniji između 1922. i 1932, u jednoj mladoj, nerazrađenoj demokratiji, s protokom godina sve više pod senkom navalentnog boljševičkog medveda sa Istoka i nihilističke nacističke pošasti sa Zapada, Čapekovi su eseji pokušaj da se, sebi i drugima, razjasni – i da se osvesti, da se učvrsti kroz samodefinicijsku inicijaciju – pozicija relativiste i skeptika (dovoljno skeptičnog da ni od toga ne konstruiše doktrinu!), ne onog koji se bavi kompromiserstvom bežeći od izjašnjavanja, nego onog koji se, naprotiv, veoma jasno i nedvosmisleno, čak gromko, izjašnjava protiv svih onih koji su bespogovorno za, koji su umislili da u levom ili desnom džepu imaju Univerzalne Odgovore, a da oni koji to neće da vide i nisu za drugo nego za vešala. Fragment ogleda O skepsi u tome je smislu znakovit: Sumoran je svakako Buridanov magarac koji između dva naramka sena umire od gladi, jer ne može da se odluči kog naramka da se prihvati. Ali, sumoran je i normalni ili idejni magarac, koji ždere samo iz levog naramka u užasnoj veri da je desni naramak prevaziđen, buržoaski i, ukratko, truo, ili naprotiv, iz desnog naramka, pun prezira prema otrovnom, antinacionalnom i pogubnom levom naramku. U toj alternativi verujem da je najzdravije gledište magarca, doduše, ograničenog, ali objektivnog, koji u oba naramka vidi samo seno i dopušta sebi da i s jedne i s druge strane izabire najbolje vlati. Taj magarac je, doduše, kako se veli, kompromiser, ali nipošto beznačelan- jer njegovo načelo jeste da strpljivo i po komadićima traži ono najbolje.